دچــآر باید بود..

ای رنج من، فرزانه شو و آرام بگیر..

دچــآر باید بود..

ای رنج من، فرزانه شو و آرام بگیر..

معضل*

شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ


انسانها به سرعت یاد میگیرند که چگونه دروغ بگویند. اما گاه حتی پس از یک عمر زندگی، هنوز روش گفتن واقعیت ها به یکدیگر را نمیدانند.

+هسیود

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ
  • Mohammad Mahdi Aghasi