دچــآر باید بود..

تو را هر کس به سوی خویش خواند/ تو را من جز به سوی تو نخوانم...

دچــآر باید بود..

تو را هر کس به سوی خویش خواند/ تو را من جز به سوی تو نخوانم...
آدم‌های تازه برای دوستی، سفرهای نرفته، کتاب‌های نخوانده، فیلم های ندیده، موزیک‌های شنیده نشده و خیلی چیزهای دیگر پیش رو هست که وقتی برای چرخاندن سر به سمت گذشته‌ها باقی نمی‌گذارد، مگر نه؟

 


مهم ترین پست ها :

اعتقاد به توهمات دیگران..

اضطرابِ سکون و تنهایی

کو تا یکی این طور و آنهمه اخت پیدا بشود..

نمایش لحظه ها

فقط بیست متر اونطرفتر..

این بی‌جایی...

انتخاب

وااای من چرا اینجوری بودم؟

چطور حرفه ای فیلم ببینیم.. 

چرا آدمها افسرده می شوند؟

پس می خواهی نویسنده شوی ؟

0/5

بسته بندی افکار

اخلاق اربابی

ShitIraniansSay

هیچکس نمیتواند بر ضد احساسات کاری بکند ..

مساله شر

ایده ی خدا
آداب معاشرت و با ملاحظه بودن

تو چیزی نداری که تنها متعلق به خودت باشد..

عمیق ترین رابطه

آزادی‌ای را که با آن‌ها دارم..

The surprising habits of original thinkers

جواهر مادام العمر سرنوشت..

Look again

سهم بدشانس ها..

هم آیندی

مشت نمونه ی خروار نیست..

میانبرهای ذهنی