دچــآر باید بود..

پختگی جو ، در یقین منزل مکن..

دچــآر باید بود..

پختگی جو ، در یقین منزل مکن..

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سفر» ثبت شده است


آن هنگام که ناامیدی در من ریشه می‌دواند
نیمه های شب از خواب برمی‌خیزم

خاموش و  هراسان از آینده خودم و فرزندانم
می‌روم و آنجا که مرغابی وحشی

غرق در زیبایی‌اش

در آغوش نهر آرام گرفته

می‌نشینم

آرامش نهفته در طبیعت وحشی را حس می کنم
طبیعتی که چیزی در آن خاطر خود را با ترس از آینده
مکدر نمی‌کند

حضور آرام نهر را درک می کنم
و بر فراز سرم ستاره های روز-خاموش را می‌بینم که
در انتظار فروغ شان می‌نشینند
لحظاتی چند
از آرامش این جهان آرام می‌گیرم

و دیگر رها هستم ...


{ وندل بری }


http://bayanbox.ir/view/1083760471534560974/3fa318c1e491e0c02a21ec3a491fe92e.jpg


http://bayanbox.ir/view/8110697220316385148/20160811-110343-Medium.jpg


اولین تجربه ی کمپینگ - دریاچه میانشه..بی شانه ی تو سر به کجا می گذاشتم ؟

ای نارفیق کوه و بیابان اگر نبود ...


{ حسین جنتی }


http://bayanbox.ir/view/2334741460552779587/20160811-130929-Medium.jpg


می گفتمت چه دیده ام و چیست در دلم ،
این ترسِ خنده آورم از جان اگر نبود !