دچــآر باید بود..

تو را هر کس به سوی خویش خواند/ تو را من جز به سوی تو نخوانم...

دچــآر باید بود..

تو را هر کس به سوی خویش خواند/ تو را من جز به سوی تو نخوانم...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بابا گوریو» ثبت شده است


تنها یک احساس واقعی وجود دارد و آن دوستی بین دو مرد میباشد .

آیا شما کسانی را دیده اید که آنقدر دل و جرات داشته باشند که وقتی یک رفیق به آن ها میگوید : " برویم یک جسد را چال کنیم " بی آنکه چیزی بگوید یا با اندرز های اخلاقی دردسرش بدهد دنبال او برود ؟ من رفته ام .


بابا گوریو / انوره دو بالزاک


کدامیک از ما وقتی خود را واقعا مورد عشق و محبت میبیند جدایی را پیش بینی میکند ؟


بابا گوریو / انوره دو بالزاک


از زن ها بپرسید دنبال چگونه مردی میگردند :  جاه طلب ها !


بابا گوریو / انوره دو بالزاک