دچــآر باید بود..

حدیث جان مگو با نقش دیوار

دچــآر باید بود..

حدیث جان مگو با نقش دیوار


لبش درمان جان شد چشمش اسرار محبت گفت
ز روی یار تحصیل اشارات و شفا کردم...

{ فیض کاشانی }


  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵ ق.ظ
  • Mohammad Mahdi ..