دچــآر باید بود..

وگر تو پای نداری سفر گزین در خویش...

دچــآر باید بود..

وگر تو پای نداری سفر گزین در خویش...

پیوند ادبیات و زندگی

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ب.ظ


ادبیات، از دو گذرگاه ما را با زندگی پیوند میدهد: از گذرگاه عاطفی، وقتی آن را میخوانیم. و از گذرگاه خردورزی، وقتی آن را نقد و بررسی میکنیم و با او هم سویی روانی پیدا میکنیم.

وقتی سرگذشتی را در مطالعه می آوریم، به قول آندره موروا در کشاکش حادثه بزرگی قرار میگیریم و لحظات زندگیمان با آن حادثه آمیختگی پیدا میکند. در این موارد نفس و جان ما نمیتواند از اثرپذیری برکنار ماند.

از جهت خردوری نیز اگر به درستی به تحلیل و نقد آثار ادبی بنشینیم و جنبه های مثبت و منفی آنها را دریابیم، زندگی را مطرح ساخته ایم. چه آثار ادبی نیست مگر انعکاس زندگی و برخورد نویسنده یا شاعر با معیارها و ارزش ها.


+گزیده منطق الطیر عطار | انتخاب و شرح: دکتر سیروس شمیسا | 165 ص

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ب.ظ
  • Mohammad Mahdi ..