دچــآر باید بود..

حدیثِ جان مگو با نقش ِ دیوار

دچــآر باید بود..

حدیثِ جان مگو با نقش ِ دیوار

خفقان

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳ ب.ظ


نزدیکانی دارم دور، دوستانی دارم غریبه، آغوشی دارم خالی، افکاری دارم بیهوده، خاطراتی دارم گم و آینده ای دارم مبهم..در نتیجه، برای داشتن این همه توانایی و دارایی باید خوشحال باشم، اما نیستم!

من باید خیلی چیزها باشم که نیستم، می توانم به جرات بگویم که باید خیلی چیزها نباشم و هستم.

اما فقط یک چیز مهم است و آن اینکه من باید خوشحال باشم، اما نیستم. نیستم.


  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳ ب.ظ
  • Mohammad Mahdi ..