دچــآر باید بود..

لبخندی کم رمق..

دچــآر باید بود..

لبخندی کم رمق..

?How am I going to die

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۴۵ ب.ظ


به نظرم هفته ی آخر تابستون 22 سالگی، وقتی رو تخت اتاقت دراز کشیدی و کولر روشنه، درحالیکه هیچ دغدغه یا تعلق خاطر خاصی نداری، بهترین زمان و مکان و حالت واسه مردنه.


  • موافقین ۵ مخالفین ۲
  • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۴۵ ب.ظ
  • Mohammad Mahdi Aghasi