دچــآر باید بود..

نومید شو ز هر که توانی و هرچه هست..

دچــآر باید بود..

نومید شو ز هر که توانی و هرچه هست..

نه واقعاً

جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ب.ظ


تغافلِ تو مرا خوش تر نماید از لطفت..
که این به هر کس و آن خاصه از برای من است!

{ غنی کشمیری }


  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ب.ظ
  • Mohammad Mahdi Aghasi