دچــآر باید بود..

تو را هر کس به سوی خویش خواند...تو را من جز به سوی تو نخوانم...

دچــآر باید بود..

تو را هر کس به سوی خویش خواند...تو را من جز به سوی تو نخوانم...

نه واقعاً

جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ب.ظ


تغافلِ تو مرا خوش تر نماید از لطفت..
که این به هر کس و آن خاصه از برای من است!

{ غنی کشمیری }


  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ب.ظ
  • Mohammad Mahdi Aghasi