دچــآر باید بود..

ای رنج من، فرزانه شو و آرام بگیر..

دچــآر باید بود..

ای رنج من، فرزانه شو و آرام بگیر..

انگار کن.

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ق.ظ


و گفت: " انگار که از همه ی عالم تو مانده ای و بس. بنگر تا چه می باید کرد."


+چشیدن طعم وقت ( از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر) | شفیعی کدکنی | 335 ص

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ق.ظ
  • Mohammad Mahdi Aghasi