دچــآر باید بود..

نظر پوشیدن از آفاق باشد عینِ بینایی...اگر انصاف داری چشمِ دنیادیده‌ای دارم!

دچــآر باید بود..

نظر پوشیدن از آفاق باشد عینِ بینایی...اگر انصاف داری چشمِ دنیادیده‌ای دارم!

انگار کن.

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ق.ظ


و گفت: " انگار که از همه ی عالم تو مانده ای و بس. بنگر تا چه می باید کرد."


+چشیدن طعم وقت ( از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر) | شفیعی کدکنی | 335 ص

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ق.ظ
  • Mohammad Mahdi ..